Kirkeudsmykning, kirketekstiler.


 
Når Høskuldsson Design leverer forslag til udsmykning af kirkerum, bygger de altid på en respekt for det bestående, så rummet opfattes som en harmonisk helhed uden slagsmål om beskuerens opmærksomhed.

Der er altid tale om unikke forslag, da to rum aldrig er ens, og forslagene derfor aldrig vil kunne genbruges.

Eksempler på arbejder, tegnet og udført af Karen Margrethe Høskuldsson kan ses i følgende kirker: Eksempler på arbejder, tegnet af Karen Margrethe Høskuldsson og udført som stramajbroderi af den lokale menighed kan ses i følgende kirker:
Læs også om udarbejdelsen af et forslag til et apsiskrusifiks til Treenighedkirken i Esbjerg samt forslag til nye tekstiler i Herlufsholm Kirke.

Foredrag i relation til kirkeudsmykning:

 
Ritualer og design.
Foredraget tager afsæt i behovet for ritualer til at holde sammen på et samfund. Det fører videre til de symboler, der tilsyneladende er uløseligt forbundet med rituelle handlinger af både religiøs og verdslig karakter. Der vises, hvordan disse symboler fra gammel tid til nutid indkapsles i det design, der er opstået omkring ritualerne. Det berører både de personer, der er vigtige for de rituelle handlingers gennemførelse, og udsmykningen af de bygninger, der danner ramme for de rituelle handlinger.
Kunsten at vælge kirkekunst.
Foredraget belyser den svære opgave, det er at tilføre ny udsmykning til et allerede eksisterende kirkerum - en opgave mange menighedsråd bliver kastet ud i. Foredraget viser mange eksempler på, hvordan denne opgave er løst gennem tiderne og giver nogle forslag til, hvordan man bliver bedre rustet til at vurdere, om et givent udsmykningsforslag er "rigtigt" i det enkelte tilfælde.Farven er ladet med ...
Foredraget kigger på farvernes umiddelbare indflydelse på beskueren samt de signaler og den symbolik, der er knyttet til farverne - både i det verdslige og det religiøse rum.
Farver alene kan anslå en fælles stemning, og de kan manipulere med oplevelsen af temperatur og afstand. Og så kan de også bruges til at fortælle om indiskutabel magtegnethed.Link til den samlede oversigt over foredrag.
Ring, skriv eller send en mail for yderligere oplysninger.
Link til forsiden for Høskuldsson Design.