Stramajbroderier i Vejrup Kirke.

I slutningen af 1980'erne henvendte menighedsrådet ved Vejrup Kirke, en middelalderkirke ca. 25 km. øst for Esbjerg, sig til Karen Margrethe Høskuldsson med opgaven: at tegne et kortæppe til kirken. Tæppet skulle syes som stramajbroderi af menighedens medlemmer.

Udgangspunktet for tæppets motiv blev altertavlen, et maleri der beskriver den gammeltestamentlige fortælling om Abrahams ofring af sin søn Isak. Maleriet er holdt i dystre farver og arbejder med situationen, hvor Abraham netop skal til at udføre ofringen. Tæppets motiv tager tråden op fra maleriet og fortsætter fortællingen, hvor en vædder pludselig står viklet ind i en busk - og den bliver så ofret i stedet for Isak.
Hovedfiguren i tæppet er således en vædder, der er viklet ind i grønne bånd, der stilmæssigt sender en hilsen til vikingeornamentik og tolkningsmæssigt slår bro mellem buskens grene og begrebet 'forviklinger'. Rundt om vædderen, der i fortællingen overtager rollen som offer, ses nutidige pendanter til dens lod i form af mennesker, der også hellere ville være deres skæbne foruden. Centralt foran alteret ligger en soldat i en blodpøl. Øverst til venstre står en by i flammer, mens en bombemaskine flyver over. Til venstre sidder en gammel, ensom mand og stirrer ud i intetheden. Nederst til venstre er en gruppe flygtende mennesker. Nederst til højre står nogle udsultede børn og rækker et par skåle frem. Til højre (på billedet skjult af træværket) står en mand bag tremmer. De seks omkransende figurer er viklet med ind i de grønne slyngninger.
10 år senere var kirken blevet restaureret med rådgivning fra Nationalmuseet, hvilket blandt andet medførte en ændring af farverne på træværket i kirkens kor. Som afslutning på projektet ønskede man nu at videreføre ideen fra kortæppet og brodere betræk til knæfaldet, præstens bedeskammel og to brudestole, der står i korets hjørner.

Som motiv på knæfaldet valgtes udelukkende grønne slyngninger, der virker som et 'preludium' til kortæppet. Bedeskamlen, som på billedet lige kan skimtes til venstre foran alteret, bærer samme motiv som tæppet har nedenunder skamlen - det øverste af den brændende by - og både ild og slyngninger løber op ad siderne på skamlen.
 
Brudestolene har også hver fået et motiv, bygget op af slyngninger, men linjeføringen i de to motiver er her variationer over en hjerteform: den ene i et maskulint formsprog og den anden i et feminint formsprog.

Når stolene stilles tæt ved siden af hinanden løber de to hjerteformer over i hinanden på stolenes side, uanset hvilken af dem der står til højre og hvilken der står til venstre. Men står stolene 'rigtigt' i forhold til placeringen af henholdsvis brud og gom, læner de to hjerteformer sig mod hinanden.

Knæfald, bedeskammel og brudestole blev indviet i år 2000.
 
 

Link til hovedsiden for Kirkeudsmykning.
Link til forsiden for Høskuldsson Design

Kontakt