Kors til Treenighedskirken

Treenighedskirken i Esbjerg bad i slutningen af 2000 Karen Margrethe Høskuldsson om at levere et forslag til et kors der skal placeres i kirkens apsis.

Forslaget er komponeret i direkte forlængelse af rygmotivet i kirkens messehagler. Farveholdningen i forslaget er hentet fra kirkerummets vægge, der er i gule mursten.

Korset er opbygget som et relief, hvor fire forskellige træsorter træder frem fra en mørk bund. Bunden er forsølvet messing og dens overflade er både hamret og oxyderet. Træstykkerne er håndsnittede og matte i overfladen, så reliefet harmonerer med murstensvæggens overflader.

Reliefet er tænkt hængt op i rummets buede apsis, så kun de yderste punkter af korsarmene rører væggen. I apsis er der indirekte lys fra oven og fra begge sider, og det får frit spillerum med relief effekten.

Størrelsen på korset er beregnet til 130 cm i højden og 100 cm i bredden.

Den fremsendte skitse måler 21 cm i højden og er lavet af pap og papir, så der er en vis størrelsesforskel mellem skitse og fuld størrelse.

For at kunne danne sig et nøjagtigt billede af, hvordan korset vil tage sig ud i kirkerummet har menighedsrådet nu bedt om en prøve i fuld størrelse.

Her er opgaven at give et indtryk af, hvordan virkningen vil blive - men ved anvendelse af nogle helt andre materialer, så økonomien holdes nede.

Som bund til prøven anvendes finér i 4 mm's tykkelse. I originalversionen vil bunden blive 5 mm i tykkelsen, så det ligner rimelig godt.

Korsmotivet forstørres fra skitsen og tegnes direkte på finérpladen, og korsets omrids skæres ud. kanterne files til så de er til at arbejde videre med.

I stedet for træ anvendes flamingoplader til reliefet. På det originale kors skal reliefet stå ud i 1,5 cm på det laveste sted og 5 cm på det højeste sted, så der anvendes flamingoplader i både 2, 3 og 5 cm's tykkelse.

Der laves "mønster" til de enkelte reliefstykker i silkepapir og hver møsterdel sættes fast i flamingopladerne med knappenåle.

Det bedste redskab til at skære reliefstykkerne ud med viser sig at være stiksav. Dog er stiksavens klinge ikke dyb nok til at komme helt igennem den tykkeste af flamingopladerne, så der må suppleres med en løvsav.

Da samtlige nogen og tyve relliefstykker er skåret ud kan de placeres på finérpladen for at give et førstehåndsindtryk af reliefets virkning i samspil med lyset......

Den videre forarbejdning af bunden og reliefet kræver andre redskaber.

Finérpladen, der danner korsets bund, bliver banket med hjørnet af en hammer for at gengive effekten af den hamrede overflade i den forsølvede messing
 

Flamingostykkerne skal gerne ligne håndsnittede reliefstykker, så de kommer under behandling med strygejernet, assisteret af et stykke bagepapir. Derved smeltes flamingoens overflade sammen til en langt glattere fornemmelse - nærmest ligesom gips - og der kan med varmens hjælp formes hulninger i reliefets overflade.

Efter formningen af bund og reliefstykker kommer turen så til farvelægningen.
 


 
 
 

Heldigvis falder denne manøvre tidsmæssigt sammen med højt solskin, så der kan arbejdes udendørs, og al malingen tørrer på rekordtid.

Bunden males mørk grå for at give indtrykket af oxyderet sølv, og reliefstykkerne males to gange over med helmat hvid vægmaling inden videre farvelægnng. Den endelige farve på reliefstykkerne males med akvarel, så der er mulighed for at give et levende spil i overfladen, lignende det der vil fremkomme, når stykkerne skæres i fire forskellige træsorter.

Og så er der kun tilbage at få reliefstykkerne limet fast på bundpladen.

Korsmodellen i 130cm x 100 cm er nu klar til at blive set i de rette omgivelser.

14. august 2001 blev prøvemodellen overdraget til menighedsrådet i Treenighedskirken. Korsmodellen blev hængt op i apsisbuen, hvor den har hængt i et stykke tid, så menighedsrådet i fred og ro kunne danne sig et indtryk af, om forslaget er den rette korsudsmykning til netop dette kirkerum. Afgørelsen om, hvorvidt korset skal laves i de rigtige materialer, er endnu ikke truffet.

Nederst på denne side kan ses, hvordan kameraet opfattede helheden i rummet med korsmodellen placeret på den tiltænkte plads.
 

Link til kirkeudsmykning/kirketekstiler

Link til forsiden for Høskuldsson Design

Kontakt