Style CoachingSvækket kontrol
 


Utilnærmelighed

Tøj er meget mere end mode og isolerende lag - det er en nonverbal 'sladrehank', der i form og farve spiller sammen med din krop. Tøjet er kroppens meddelende 'forlængelse', der giver andre et indtryk af, hvilken person de står overfor. På den baggrund har mange oplevet at blive taget til indtægt for holdninger og værdinormer, de ikke vil vedkende sig, og det sker alene fordi påklædningens signaler 'trækker i en forkert retning' i sine meddelelser.

Tøjet skal ikke bare passe til hudtone og hårfarve - det skal passe til personligheden inden i det menneske, der har tøjet på.Style coachingen udarbejdes på baggrund af den personlige udtryksmåde i såvel billedsprog som begrebsverden og kropssprog. Kropssproget analyseres - nærmest som var det et renaissancemaleri - for at vise, hvor på kroppen der er naturlige fokuspunkter, og hvordan de med fordel kan bearbejdes af tøjvalget, så der opstår en troværdig helhed og sammenhæng - med plads til alle de facetter og nuancer personligheden rummer.

Ring, skriv eller send en mail for yderligere oplysninger og priser.


Fravær af fysisk styrke
 


Blottelse af
'autoritet' og
beskyttelse af
'følelse'

"Majestæten, krigeren og serviceorganet" er titlen på en tema formiddag om beklædning som forventningsskabende formsprog i samspil med kroppen. Arrangementet afholdes i Albertslund 25/4 2015. Læs mere her.Lystbetonet, bredt engagement
 


"Blød viden"


 
Sagt om Høskuldsson Designs style coaching:

"...... Collagen og et foto af min silhuet, bliver i K.M.H.s stregtegninger brugt til at finde begreber, kropssprog og linier til understregning af min personlighed. Processen slutter med udarbejdelsen af mange gennemarbejdede forslag (udtrykt i særdeles flotte tegninger) til påklædning, materialevalg, farver og former, som er en uvurderlig hjælp ved fremtidige tøjkøb.
Med denne fantastiske vejledning vil det være meget lettere at undgå fejlkøb, på sigt spare penge, og ikke mindst undgå at stå i den situation, hvor man fornemmer, at forkert tøjvalg "overdøver" det man ønsker at sige."

Marianne Früdenreich

"Style Coaching ser jeg som et glimrende redskab til at skabe bevidsthed om egne virkemidler, når det drejer sig om den ydre påklædning. Som psykolog møder jeg tit personer, som udsender uklare signaler, fordi de enten er uafklarede med deres egne følelser - eller ikke tør stå ved sig selv. Style Coaching hjælper dig til at få et større overblik over, hvordan tøjet kan være med til at fremhæve eller nedtone bestemte signaler - alt afhængig af, hvad du ønsker at understrege.
Style Coaching klæder dig på i mere end én forstand: du bliver ikke kun klar over, hvad der klæder dig - men du bliver også klar over på et mere personligt plan, hvorfor det klæder dig. Det klæder dig, fordi det er i overensstemmelse med dig som person . Hvis din ydre påklædning hænger sammen med dit følelsesmæssige udtryk skaber det troværdighed......"

Karen Marie Diedrichsen