Samlet oversigt over artikler af og interviews med
Karen Margrethe Høskuldsson
Medieval Clothing and Textiles 17  English_hood_1536
From Hennin to Hood: An Analysis of the Evolution of the English Hood Compared to the Evolution of the French Hood.
Engelksproget artikel om det engelske kvinde-hovedtøj i 1400- og 1500-tallet med særlig fokus på den kantede udgave, der går under betegnelserne Gable Hood, Kennel Headdress, Pediment Headdress eller English Hood. Artiklen findes i Medieval Clothing and Textiles, Vol. 17. I tilknytning til artiklen er der lavet en frit tilgængelig video, der viser den eksperimentelle rekonstruktion af den English Hood fra 1536/7, der omtales i artiklen. Som appendix til selve artiklen er mønsteret til hovedtøjet.
Universitetsdommen, læst fra en utraditionel vinkel.
Fire år før Birgitte Gøye blev gift med Herluf Trolle, blev hendes trolovelse med adelsmanden Jesper Daa ophævet af et teologisk dommerpanel på Københavns Universitet. Dommens dokument har dannet grundlag for fortællingen om Birgitte Gøye som en yngre renæssance dame, der satte sin egen vilje igennem mod tidens normer. Men her bliver den læst på en lidt anden måde. Rygtet vil vide, at Birgitte Gøye også skulle have været trolovet med adelsmanden Jacob/Joachim Rønnow, der blev biskop. De to artikler er skrevet til Birgitte Gøye Selskabets hjemmeside.
Birgitte Gøye
Birgitte Gøye enke portræt"Birgitte Gøyes posthume enkeportræt".
Roskilde Adelige Jomfrukloster ejer et portræt af en enke fra det sene 1500-tal. Af inskriptionen på portrættet fremgår det, at der skal være tale om Birgitte Gøye. Et genfundet årstal daterer maleriet til 13 år efter Birgitte Gøyes død, og en gennemgang af enkens påklædning tyder på, at dateringen kan være rigtig, men at identifikationen af den portrætterede enke nok må betragtes som yderst tvivlsom. Artiklen er skrevet til Birgitte Gøye Selskabets hjemmeside.
Tre artikler er skrevet til Birgitte Gøye Selskabets hjemmeside. De omhandler henholdsvis Birgitte Gøyes dragter, hovedtøj og smykker som de fremstår på portrætter af denne danske adelsdame fra renæssancen. De enkelte dele beskrives og sættes i relation til den rolle, den portrætterede skal udfylde på det pågældende portræt.
    Birgitte Gøye
Engelsksproget artikel om misforholdet mellem detaljerne i en French hood og den officielle datering af det portræt, den optræder i.
Upubliceret artikel: Speculations Regarding the Portrait of Cornelia Sandrien. Engelsksproget artikel om misforholdet mellem detaljerne i et nederlandsk hovedtøj og den officielle datering af det portræt, den optræder i, og dermed også den traditionelle identifikation af den portrætterede.
Hidden in Plain Black: The Secrets of the French Hood.
Engelsksproget artikel med nye teorier om det hovedtøj, der i 1500-tallets England gik under betegnelsen "French Hood". Artiklen er udkommet i Medieval Clothing and Textiles, Vol. 14, 2018. I forlængelse af artiklen er der lavet en offentligt tilgængelig video, der beskriver arbejdsgangen i den eksperimenterende rekonstruktion, der omtales i artiklen. Artiklen kan nu også rekvireres via JSTOR eller Cambridge University Press.
Medieval Clothing and Textiles 14   French hood
Søg og du skal finde ........ noget helt andet
Denne artikel fortæller om nogle påfaldende sammenfald mellem modesilhuetter og prisudviklinger, fødselskvotienternes op- og nedture samt beskæftigelsesgradens svingninger. Artiklen er bragt i bladet "Håndarbejde i skolen".
Karen Margrethe Høskuldsson er gæst i P1s program Apropos og fortæller om beklædningssignaler. Sendt 13. juni 2006
Tøjet sladrer.
 I ALT for damerne nr. 7 2006 har Helle Kjærulf  interviewet Karen Margrethe Høskuldsson om beklædningens signalværdi. Interviewet ledsages af en 
række konkrete eksempler, der viser tøjets evne til i andres øjne at sætte en 'dagsorden' for hvilke roller man kan og vil udfylde i den givne situation.
Eventyrlige prinsesser.
Danmarks Håndarbejdslærerforening har i 2005 navngivet samtlige numre af bladet "Håndarbejde i skolen" efter H. C. Andersens eventyr. I novembernummeret med temanavnet "Kejserens nye klæder" skriver Karen Margrethe Høskuldsson om beklædningssignaler. Her bliver tre prinsesser, plukket fra tre af H. C.Andersens eventyr, taget under signal-behandling.
VITA i P1.
Bente Kromann interviewer Karen Margrethe Høskuldsson om forskellige facetter af Høskuldsson Designs arbejdsområde. Interviewet er delt på to udsendelser, hvoraf den første blev sendt den 12. oktober 2005, og den anden blev sendt den 17. oktober 2005.
Jakkesæt. Begavelse ikke nok. Udseendet er det afgørende.
I denne artikel om beklædningens signalværdier fokuseres der på de visuelle elementer der 'baner vejen' for at man uden kamp bliver opfattet som 'den fødte leder'. Artiklen tager sit afsæt i en undersøgelse af forholdet mellem antallet af kvinder og antallet af mænd på ledende poster i Norden. Artiklen er bragt som Analyse i Politiken 28/12 2004.
Gæst hos Hanne Risgaard
Hanne Risgaard har Karen Margrethe Høskuldsson som gæst i studiet på P1 til 1½ times samtale om Style Reading, Style Coaching, sammenligninger af hvedepriserne i middelalderen og samtidige modesilhuetter, kostumedesign - og meget andet. Sendt 13. september 2004.
Karen Margrethe Høskuldsson er gæst i P1's udsendelse Apropos, der i forlængelse af fastelavn og tilhørende udklædning ser nærmere på hvor meget tøjets udtryk betyder for hvordan vi opfatter folk og deres funktion. Sendt 25. februar 2004.
Klædt på til succes
Trine Munk-Petersen interviewer Karen Margrethe Høskuldsson om de særlige kendetegn i beklædningen der giver indtryk af et individ med succes i samfundet. Artiklen er bragt i Berlingske Tidende 4. januar 2004.
Klæder skaber salg
er en artikel, bragt i augustnummeret 2001 af bladet Sælgeren og den handler om den visuelle kommunikation, som beklædningen rummer - og som kan være en nyttig medspiller at kende, når man vil have sit budskab til at trænge igennem.
Salgsarbejde i farver
er en artikel om, hvordan farverne kan anvendes konstruktivt i situationer, hvor man skal 'invadere' andre menneskers territorium og finde en balance mellem tilstedeværelse og usynlighed. Artiklen er bragt i januarnummeret 2002 af bladet Sælgeren.
handler om de utilsigtede signaler, man kan komme til at afsende ved at indlemme shorts og meget korte skørter i sommerens erhvervsgarderobe. Artiklen er bragt i julinummeret 2002 af bladet Sælgeren.
Om trend .....
er et link, der fører til hjemmesiden bag en af Danmarks Radios ungdomsudsendelser - Bitch - der i foråret 2001 havde mode, design og trend som tema for en udsendelse. Christian Winnem interviewer Karen Margrethe Høskuldsson.
Mønstermudder og farvetristesse
er en rapport fra modemessen,  Copenhagen International Fashion Fair, i august 2001. Messen præsenterede den industrielle beklædningsbrances bud på modebilledet for foråret og sommeren 2002. Artiklen er bragt i oktobernummeret 2001 af bladet Sælgeren.
Konstruktiv krisestemning
handler om tendenserne for efteråret 2002, som de blev fremstillet på Copenhagen International Fashion Fair i februar 2002. Artiklen er bragt i aprilnummeret 2002 af bladet Sælgeren.
Fra tørrede roser til hvinende dæk
er en artikel om tendenserne for foråret 2003, som de blev vist på Copenhagen International Fashion Fair i august 2002. Artiklen er bragt i oktobernummeret 2002 af bladet Sælgeren.
Jeg hedder ikke Rikke, jeg hedder Grisling!
er en artikel bragt i bladet Unge & Unger 14. juni 2000. Artiklen beretter om et fastelavnsprojekt i en Skole Fritids Ordning, hvor børnene selv lavede deres fastelavnskostumer efter egne oplæg.

Link til forsiden for Høskuldsson Design.

Kontakt