Style Reading.
Beklædningssignaler - en del af den nonverbale kommunikation.

"Troværdig." "Følelsesladet." "Hård negl." "Inkompetent." Style Reading handler om det detaljerede billede, vi ubevidst danner os af andre mennesker blot ved at se på dem et splitsekund. I den brøkdel af et sekund når vi at aflæse en masse visuelle informationer fra kroppens sprog - og fra påklædningen som en forlængelse af kropssproget. Og den modsatte vej afsender vi hver især visuelle informationer med kropssproget og beklædningen til dem, der ser på os. De visuelle informationer bliver lynhurtigt fortolket af hjernen, så der dannes en ret detaljeret forestilling om f.eks. personens egenskaber, færdigheder og intentioner. Men hvad er det egentlig helt præcist, der trykker på hvilke associationsknapper?

Mange vil kende fornemmelsen af at blive behandlet forskelligt af andre mennesker fra den ene dag til den anden eller at have dage, hvor man bliver misfortået hele tiden. En meget stor del af forklarigen kan ifølge teorien om Style Reading findes i de signaler man får udsendt med forskellig påklædning - og påklædningens samspil med (eller strid mod!) ens kropssprog. For den visuelle del af kommunikationen er oftest så stærk at den nærmest kan 'overdøve' det talte sprog. Farver, former og fastholdelse af opmærksomheden på bestemte punkter på kroppen er stærke virkemidler i forhold til at 'tegne' en persons egenskaber, kvalifikationer og aktuelle rolle i forhold til omgivelserne.

På et Style Reading kursus gennemgåes de grundlæggede komponenter i dette puslespil af meddelelser, der gemmer sig i former, farver og fokus på kroppens forskellige signalområder. Kursets tilrettelæggelse (rent foredrag eller en mere work-shop præget kursusform), længde og specifikke indhold vil altid blive forsøgt tilpasset den aktuelle gruppe af deltagere, så særlige interesseområder kan tilgodeses. Et kursus kan således rettes mod en generel bevidstgørelse om beklædningens betydning som aktør i den daglige samspil mellem mennesker, men det kan også understøtte en virksomheds søgen efter afgrænsningen af en dress-code, der kan styrke virksomhedens image.

Style Reading behandles også i kortere foredragsform. Eksempler på foredrag er:

"Farven er ladet med ..." - billedforedrag om hvad farverne rummer af symbolværdi og påvirkning af andre sanser end synet.

"Klæder skaber forventninger - for tøjet kan tale" - to billedforelæsninger om beklædningens signaler.

"Klædeskabets stærke sider" - billedforedrag om forskellige former for 'styrke' og deres beklædningsudtryk.

Noget om Beklædningssignaler - billedforedrag om tøjets skjulte meddelelser.

"Er du klædt på til succes? Klædeskabet er fyldt med signaler," - billedforedrag med fokus på 'opskriften på at ligne en succes' i erhvervslivet.

"Du hører (også) med øjnene" er titlen på det billedforedrag om beklædningens rolle i kommunikationen.

"Majestæten, krigeren og serviceorganet" er titlen på en gennemgang af hvordan du med tøjet som kropssprogets forlængelse skaber fokus på bestemte områder af kroppen - og hvad du får fortalt andre om dig selv ad den vej.

En respons på en skriftligt fremlagt Style Reading, foretaget på baggrund af et foto:
"....... - det er interessant læsning - og meget af det du skriver, har jeg hørt om mig selv før. Sjovt!"
Lene Juul


  

 

Artikel om beklædningssignaler:
"Det' bare ben" i julinummeret 2002 af bladet Sælgeren.

Interview:
"Tøjet sladrer" i Alt for damerne nr. 7 2006

Radioudsendelser:
"Apropos fastelavn og uniformer" sendt 25. februar 2004 på P1 og den tilsvarende udsendelse "Apropos beklædning", sendt på P1 i juni 2006.Klik her for at komme til den samlede oversigt over foredrag.

Ring, skriv eller send en mail for yderligere oplysning.


  • Link til oversigten over kurser.