Trendforståelse, Trendhistorie.
Sen middelalder
Ca. 1800
Ca. 1968

Foredrag og gæsteundervisning:

Trendforståelse.
En øvelse i at omsætte sin egen tid og forventningerne til fremtiden til humørbetonede begreber og derfra videre til farver, former og materialer. Fordelen ved at arbejde med trend på denne måde er, at den enkelte får en sikker fornemmelse af sammenhængen mellem  tidsånden og modeudviklingen. Undervisningen vil typisk være meget work-shop præget men bliver i hvert enkelt tilfælde tilrettelagt i tæt samarbejde med arrangøren. Emnet henvender sig typisk til dem der arbejder med modebetonede fag.

Trendhistorie.
Hvad der gennem tiderne har været anset for at være moderigtige faconer og farver, er meget varieret både for mænds og kvinders vedkommende. Men det ser ud til, at tøjsmagen hele tiden svinger i takt med samfundsforhold, der kan måles - så som økonomiens udvikling, arbejdsløshedstal, fødselstal og hvilke menneskelige værdier, der på et givet tidspunkt er i højsædet. Denne gennemgang af modehistorien forsøger at give nogle bud på "hvorfor" moden har været, som den har været, på forskellige tidspunkter - inklusive vores egen tid. Emnet kan behandles i foredragsform såvel  som i en form der involverer deltagerne aktivt. I hvert enkelt tilfælde aftales præsentationsformen med arrangøren.
 
Emnet behandles typisk i foredragsform med særligt fokus på de dele af historien der har speciel interesse for de aktuelle tilhørere, og forløbet tilrettelægges i tæt samarbejde med arrangøren.

Link til siden om det igangværende arbejde med kortlægningen af trendhistorien inden for Europa.

Et eksempel på et foredrag om trendhistorie:
Barmhøjder og børsmeldinger.
50 års modehistorie set gennem Darwins briller.
Dette billedforedrag handler om modens udvikling fra 1956 til 2006 inden for det nuværende Europas rammer. Det halve århundredes skiftende mode ses her som en 'evolution' i samspil med den fysiske krop og betragter moden som hjælp til at være 'bedst egnet til overlevelse' i den aktuelle tids kultur.
Foredraget er blevet til i anledning af 50årsjubilæet for Manuelle Fag Fyns Amt.

Ring, skriv eller send en mail for yderligere oplysning.

Artikler m.v. om trends og beklædningssignaler.
  • Som baggrund for en udsendlse i ungdomsserien Bitch på Danmarks Radios TV har DR lavet en side, hvor Karen Margrethe Høskuldsson blandt andet fortæller om, hvordan en trend opstår.
  • Karen Margrethe Høskuldsson var 25. februar 2004 gæst i P1's udsendelse Apropos, der i forlængelse af fastelavn og tilhørende udklædning så nærmere på signalerne i forskellige uniformer.
  • Karen Margrethe Høskuldsson har for bladet Sælgeren skrevet følgende artikler beklædningssignaler: "Klæder skaber salg", bragt i bladet Sælgeren august 2001, "Salgsarbejde i farver", bragt i bladet Sælgeren januar 2002, og "Det' bare ben", bragt i Sælgeren juli 2002.
  • 13. juni 2006 var Karen Margrethe Høskuldsson igen gæst i P1's udsendelse Apropos, der denne gang beskæftigede sig med beklædningens meddelelser uden for de bevidst uniformerede genrer. Også her giver påklædningen en forventning om kvalifikationer, gruppetilhørsforhold o.s.v.

Link til siden, der beskriver det igangværende arbejde med at kortlægge trendhistorien i Europa fra middelalderen til nutiden.
Ring, skriv eller send en mail for yderligere oplysninger.
Link til forsiden for Høskuldsson Design