Mønster til løse støvleskafter.


Her er løsningen på, hvordan man får lange støvler, selv om ens benbredde ikke svarer til standard for støvleskafter.

Man holder sig til at købe korte støvler, og så laver man sig løse støvleskafter, der får lov at 'sætte sig' lidt ned over støvlen.

I det følgende finder du konstruktionsvejledningen på, hvordan du laver et mønster grundform til et støvleskaft som det, der er vist her til venstre. Har du lavet det grundmønster, der er blevet vist her tidligere, kan du 'springe et par sætninger over' i konstruktionsvejledningen og arbejde videre på det, du har lavet.

Alt du skal bruge for at konstruere grundformen er mønsterpapir, målebånd, lang lineal, vinkellineal og blyant.

Denne mønsterkonstruktion adskiller sig fra de konstruktioner, der ellers optræder i Høskuldsson Designs fjernundervisningsprogram derved, at man til støvleskafterne selv må foretage udregningerne på baggrund af sine mål. I fjernundervisningsmaterialet i øvrigt er alle udregninger foretaget, når materialet modtages.

Skriv siderne ud og følg vejlednngerne til måltagning og konstruktion.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Karen Margrethe Høskuldsson

Måltagning:
 
GK=             cm
VG=                cm
LÆV=               cm
VV=                cm
Gulv til knæ;
Måles fra gulvet og op til midten af knæet bag på benet.
Vrist til gulv:
Måles fra gulvet og lodret op til højden af vristen.
Lægvidden:
Måles hele vejen rundt om læggen på det bredeste sted.
Vristvidden:
Måles rundt om den strakte vrist ud omkring hælen.

Tag målene som anvist og skriv dem ind i skemaet. I konstruktionerne er det forkortelserne for målene, der er brugt i beregningsformlerne.

Konstruktionen:
Tegning 1
Tegning 2

Tegning 1

1. Tegn en lodret linje fra punkt A til punkt B. Længden på linjen skal være GK - VG = _______cm.

2. Find midten af linjen A-B. Her får du punkt C.

3. Fra punkt A tegnes en linje vinkelret mod højre til punkt D. Længden på linjen skal være ½ LÆV + 1 cm = ______cm. 4 ledige pladser (1 plads = 1 barn + 1 voksen) 

4. Fra punkt C tegnes en linje vinkelret mod højre til punkt E. Længden på linjen er også ½ LÆV + 1 cm = _______cm.

5. Forbind nu punkt D og punkt E med en lige linje.

6. Fra punkt D afsættes punkt F ned ad linjen D-E. Afstanden mellem punkt D og punkt E skal være 1/4 GK=_______cm.

7. Fra punkt E afsættes punkt G mod venstre. Afstanden mellem punkt E og punkt G = 1 cm.

8. Fra punkt B tegnes en hjælpelinje vinkelret mod højre til punkt H. Længden af linjen skal være ½ VV = _______cm.

9. Find midten af linjen B-H. Her får du punkt h.

10. Forbind punkt H og punkt G med en lige linje.

11. Forlæng linjen H-G opad til den rammer linjen D-E.

12. Forlæng linjen A-B nedad til punkt k. Afstanden mellem punkt B og punkt k skal være VG = _______cm.

13. Fra punkt k tegnes en lige, vandret hjælpelinje til begge sider.

14. Find punkt h og tegn en lodret hjælpelinje nedad. Hvor de to hjælpelinjer mødes for neden, får du punkt j.

15. Fra punkt j afsættes punkt J mod venstre. Astanden mellem punkt j og punkt J = 1,5 cm.

16. Fra punkt k afsættes punkt K lodret nedad. Afstanden mellem punkt k og punkt K = 1 cm.

17. Fra punkt k afsættes punkt l mod venstre. Afstanden mellem punkt k og punkt l skal være VG = ______ cm.

18. Forbind punkt l og punkt B med en lige, stiplet hjælpelinje.

19. Fra punkt B afsættes punkt L ned ad linjen B-l. Afstanden mellem punkt B og punkt L skal være B-K = _____ cm.

20. Vinklen i punkt B jævnes ud med en buet streg som vist på tegningen.

21. Forbind punkterne L, K og J med en buet linje som vist på tegningen.

22. Fra punkt H afsættes punkt I lodret nedad. Afstanden mellem punkt H og punkt I = 4 cm.

23. Forbind punkterne I og J med en buet linje som vist på tegningen.

Tegning 2.

24. Overgangen melle linjerne D-F og I-G jævnes ud med en blød bue.

25. Vinklen i punkt B jævnes ud med en blød bue.

26. Den færsige grundforms omrids starter i punkt A og går via punkterne C, B, L, K, J,  I, H, G, F og D tilbage til punkt A.

27. Linjen A-L svarer til midt foran på benet/foden, og forløbet D-I svarer til midt bag på benet/hælen.

28. Linjen midt ned igennem mønsteret (en forlængelse af hjælpelinjen h-j) er den delelinje, hvor du klippe op, hvis du ønsker lidt mere vidde i støvleskaftet for oven.

 4 ledige pladser (1 plads = 1 barn + 1 voksen)  4 ledige pladser (1 plads = 1 barn + 1 voksen) 
Tegning 3

Tegning 3.

29. Hvis du ønsker lidt mere vidde for oven i skaftet - til for eksempel bedre plads til en pelsbelægning - spreder du mønsteret en smule som vist på tegningen.
 

Syning af denne model til støvleskaft:

Til et støvleskaft klippes mønsteret i to lag stof. Mønsteret er uden sømrum, så der lægges 1 cm til på stoffet hele vejen rundt. Hvis materialet er kraftigt, anbefales det at gøre sømrummene lidt bredere.

1. Start med at overlocke/zigzagge kanterne, hvis det er nødvendigt.

2. Sy sømmen midt foran sammen ret mod ret fra punkt A til punkt B. Pres sømrummene fra hinanden. Sy alle eventuelle stikninger, der skal holde sømrummet på plads langs denne søm (det vil hjælpe med at afstive støvleskaftet).

3. Sy sømmen midt bag på benet sammen fra punkt D til punkt I. Pres sømrummene fra hinanden. Sy alle eventuelle stikninger, der skal holde sømrummet på plads langs denne søm (det vil stadig hjælpe med at afstive støvleskaftet).

4. Buk sømrummet om på vrangen langs støvleskaftets øverste kant (linjen A-D) og stik det fast.

5. Buk sømrummet om på vrangen langs støvleskaftets nederste kant . Klip evt. et par hakker i sømrummet ud for buen, hvis det er nødvendigt. Stik ombukket fast.

6. Klip 2 lange strimper til at sno neden om støvlen og rundt om skaftet op ad benet.

7. Strimperne syes til i mønsterets punkt J, en på hver side af skaftet.

8. Sy skindbelægningerne sammen midt for of midt bag og sy dem til langs skaftets åbning for neden og for oven.

9. Det andet støvleskaft laves helt på samme måde.
___________________________________________________________
Link til hovedsiden for Tilskæring.
Link til siden om Eget mønster til eget design.
Link til forsiden for Høskuldsson Design.