Nederdel i safaristil.

Nederdelen er konstrueret ud fra nederdelsgrundformB2. Den har en 3 cm bred elastik i taljen, der slutter højt. De påsyede lommer har 'snydeklap', der i virkeligheden er et ombuk, og bagpå er der en fast stukket slids med underfald.
Sømmene er syet med dobbeltstikninger.

Modellen er velegnet til lærredsvævet hør eller en blanding af hør og bomuld. Ud over stof skal du bruge 3 cm bred elatik til taljen,  2 knapper og ca. 25 cm. vlieseline.

I det følgende kan du se, hvordan du trin for trin konstruerer mønsteret til nederdelen og syr den.

Forstykket konstrueres.

1. Tegn forstykket til grundformen B2 af på et nyt stykke mønsterpapir.

2. Fra grundformens punkt F midt foran forlænges linjen G-F ned til punkt f. Afstanden F-f svarer til ½ GK + 3 cm. (GK = mål nr. 27 på dit målskema.)

3. Fra grundformens punkt E i siden forlænges linjen J-E ned til punkt e. Afstanden E-e svarer til ½ GK + 3 cm. (GK = mål nr. 27 på dit målskema.)

4. forbind punkterne e og f med en lige linje.

5. Fra grundformens taljelinje konstrueres løbegangen som beskrevet i Mønster til Bred elastik i formet løbegang afsnit 6-9.

6. Forløbet g*-N*-M*-j* er øverste grænse for løbegangen til elastikken i taljen.

7. Fra punkterne g*, N*, M* og j* afsættes punkterne G*, n*,m* og J* 2 cm lodret opad som vist på tegningen.

8. Forbind punkterne g*, G*, n*, m*, J* og j* som vist på tegningen. Forløbet G*-n*-m*-J* er forstykket nye overkant.

9. Fra grundformens punkt n tegnes en lodret, stiplet hjælpelinje nedad til den rammer linjen c-I. Her får du punkt O.

10. Fra grundformens punkt m tegnes en lodret, stiplet hjælpelinje nedad til den rammer linjen c-I. Her får du punkt p.

11. Indtegn bæltestroppernes placering som vist på tegningen. Tegn linjen M*-M op og tegn stroppen som en 2 cm bred firkant mod venstre. Tegn også linjen N*-N op og tegn stroppen som en 2 cm bred firkant mod venstre.

12. Find punkt p og afsæt punkt P 2 cm mod højre ad linjen p-I.

13. Fra punkt P tegnes en lodret linje 18 cm nedad til punkt Q. Fra punkt Q fortsættes linjen som stiplet hjælpelinje yderligere 2 cm nedad til punkt q.

14. Find punkt O. Fra punkt O tegnes en lodret linje 18 cm nedad til punkt R. Fra punkt R fortsættes linjen som stiplet hjælpelinje yderligere 2 cm nedad til punkt r.

15. Forbind punkterne q og r med en lige, stiplet hjælpelinje.

16. Fra punkt q afsættes punkt Q* 1 cm mod venstre ad linjen q-r.

17. Fra punkt r afsættes punkt R* 1 cm mod højre ad linjen r-q.

18. Forbind punkterne R, R*, Q* og Q med lige linjer som vist på tegningen. Linjeforløbet O-P-Q-Q*-R*-R-O aftegner lommen.

19. Fra punkt O afsættes punkt OR 4 cm ned ad linjen O-R.

20. Fra punkt P afsættes punkt PQ 4 cm ned ad linjen P-Q.

21. Punkt S ligger lige midt imellem linjerne O-R og P-Q og 2 cm længere nede end punkterne OR og PQ.

22. Forbind punkterne OR, S og PQ med lige linjer som vist på tegningen. Linjeforløbet OR-S-PQ er ombukkets underkant.

23. Det lille kryds markerer knappens og knaphullets placering, og det ligger 1,5 cm oven over punkt S.

Lommen.


1. Tegn lommens form af som beskrevet i Mønster til påsyet lomme med formet overkant afsnit 5.

2. Ombukket spejles omkring linjen O-P, og de spejlede punkter får navnene OR*, S* og PQ* som vist på tegningen.

3. Krydset på selve lommen angiver knappen, mens krydset på ombukket angiver knaphullet.

4. Lommens belægning konstrueres som beskrevet i Mønster til påsyet lomme med formet overkant, med den variant at belægningen føres ned til punkt S af hensyn til knappen.

5. Lomme og lommeklap klippes i 2 lag stof som beskrevet i Klipning af påsyet lomme med formet overkant afsnit 2-5.
 


Belægningen på forstykket.

1. Læg et nyt stykke mønsterpapir hen over det øverste af forstykkets konstruktion og tegn linjerne G*-J*, J*-j, j-g, g-G* og den stiplede linje g*-j* af.

2. Pilen angiver belægningens trådretning.

3. Belægningen klippes i 2 lag stof som beskrevet i Klipning af bred elastik i formet løbegang punkt 1-4.

Det færdige forstykke.

1. Forstykkets færdige mønster følger yderkanten hele vejen rundt om konstruktionen fra punkt G* over punkterne f, e og J* tilbage til punkt G*.

2. De stiplede forløb g*-j* og g-j skal være tegnet ind.

3. Bæltestroppernes placering ved punkterne N*, N, M* og M skal være markeret.

4. Lommens placering skal være markeret med punkterne O, P, Q, Q*, R* og R som beskrevet i Klipning af lomme med formet overkant punkt 1.

5. Pilen angiver forstykkets trådretning.

6. Forstykket klippes i 2 lag stof.

7. Inden klipningen lægges 1 cm sømrum til midt for, for oven og i siden. For neden lægges 3 cm sømrum til.
 
 

 

Bagstykket konstrueres.

1. Tegn bagstykket til grundformen B2 af på et nyt stykke mønsterpapir.

2. Fra grundformens punkt A midt bagpå forlænges linjen A-B ned til punkt b. Afstanden B-b svarer til ½ GK + 3 cm. (GK = mål nr. 27 på dit målskema.)

3. Fra grundformens punkt E i siden forlænges linjen J-E ned til punkt e. Afstanden E-e svarer til ½ GK + 3 cm. (GK = mål nr. 27 på dit målskema.)
 

4. forbind punkterne e og b med en lige linje.

5. Fra grundformens taljelinje konstrueres løbegangen som beskrevet i Mønster til Bred elastik i formet løbegang afsnit 2-5.

6. Forløbet a*-L*-K*-j* er øverste grænse for løbegangen til elastikken i taljen.

7. Fra punkterne a*, L*, K* og j* afsættes punkterne A*, l*,k* og J* 2 cm lodret opad som vist på tegningen.

8. Forbind punkterne a*, A*, l*, k*, J* og j* som vist på tegningen. Forløbet A*-l*-k*-J* er bagstykket nye overkant.

9. Indtegn bæltestroppernes placering som vist på tegningen. Tegn linjen L*-L op og tegn stroppen som en 2 cm bred firkant mod venstre. Tegn også linjen K*-K op og tegn stroppen som en 2 cm bred firkant mod venstre.

10. Find punkt C midt bag. Fra punkt C afsættes punkt CD 4 cm ned ad linjen C-D.

11. Forbind punkterne CD og I med en lige linje. Denne linje er overskæringen hen over bagstykket.

12. Find punkt B midt bag. Fra punkt B afsættes punkt D* 10 cm op ad linjen B-D. Her starter slidsen.

13. Slidsen kostruere videre som beskrevet i Mønster til fast stukket slids med underfald afsnit 2-10. Afstanden mellem MIDT BAG og slidsens stikning er 4 cm.

Belægningen på bagstykket.

1. Læg et nyt stykke mønsterpapir hen over det øverste af forstykkets konstruktion og tegn linjerne A*-J*, J*-j, j-a, a-A* og den stiplede linje a*-j* af.

2. Pilen angiver belægningens trådretning.

3. Belægningen klippes i 2 lag stof som beskrevet i Klipning af bred elastik i formet løbegang punkt 1-4.3. Belægningen klippes i 2 lag stof som beskrevet i Klipning af bred elastik i formet løbegang punkt 1-4.

Bæltestroppen.

1. Læg et lille stykke mønsterpapir hen over bæltestroppen ved punkterne L* og L og tegn bæltestroppens omrids af.

2. Gør firkanten 2 cm bredere og 0,5 cm højere, så mønsterdelen nu måler 4 cm i bredden og 4,5 cm i højden.

3. Pilen angiver bæltestroppens trådretning.

4. Bæltestroppen klippes i 8 lag stof, og der lægges 1 cm sømrum til hele vejen rundt inden klipningen.


 
 
Det færdige bagstykkes øverste del.

1. Det færdige bagstykkes øverste del går fra punkt A* over punkterne CD, I og J* tilbage til punkt A*.

2. De stiplede forløb a*-j* og a-j skal være tegnet ind.

3. Bæltestroppernes placering ved punkterne L*, L, K* og K skal være markeret.

4. Pilen angiver mønsterdelens trådretning.

5.Mønsterdelen klippes i 2 lag stof.

6. Inden klipningen lægges 1 cm sømrum til hele vejen rundt.

Det færdige bagstykkes nederste del.

1. Det færdige bagstykkes nederste del i højre side går fra punkt D* over punkterne CD, I, e, b**, d** og d* tilbage til punkt D*.

2. Det færige bagstykkes underste del i venstre side går fra punkt D* over punkterne CD, I, e, b* og d* tilbage til punkt D*.

3. Pilen angiver mønsterdelens trådretning.

4. Bagstykkets underste del klippes i 2 lag stof efter mønsteret til højre side. Derefter klippes der af det venstre bagstykke. Læs mere om hvordan i Klipning af faststukket slids med underfald punkt 1-7.

5. Inden klipningen lægges 1 cm sømrum til langs midt bag, for oven, i siden og oven over lidsen. For neden lægges 3 cm sømrum til og ud for slidsen lægges ikke noget til.

 

Syning af nederdelen.

1. Lommerne syes som beskrevet i Syning af påsyet lomme med formet overkant punkt 1-13.

2. Sy forstykkerne sammen ret mod ret langs MIDT FOR (G*-f). Overlock/zig-zag sømrummene sammen, kap sømmen mod venstre og sy dobbelt stikning.

3. Overlock/zig-zag slidsens lodrette kanter som beskrevet i Syning af fast stukket slids med underfald afsnit 1.

4. Sy bagstykkernes øverste og nederste dele sammen ret mod ret (I-CD). Overlock/zig-zag sømrummene sammen, kap sømmene opad og sy dobbeltstikning.

5. Sy sidesømmene sammen ret mod ret (J*-e). Overlock/zig-zag sømrummene sammen, kap sømmen mod forstykket og sy dobbeltstikning.

6. Slidsen, sømmen midt bag og oplægningen syes som beskrevet i Fast stukket slids med underfald afsnit 3-29, blot med dobbeltstikninger i afsnittene 22, 24 og 26.

7. Belægningsdelene syes sammen som beskrevet i Syning af bred elastik i formet løbegang afsnit 1-2.

8. Belægningen syes til nederdelen langs den øverste kant (A*-J*-G*) som beskrevet i Syning af bred elastik i formet løbegang afsnit 3-4.

9. Vend belægningen om på nederdeles bagside, pres kanten for oven og kantstik den hele vejen rundt.

10. Sy en stikning gennem nederdelen og belægningen hele vejen rundt langs forløbet a*- j*-g*, 2 cm neden under den øverste kant.

11. Sy elastikken og løbegangen færdig som beskrevet i Syning af bred elastik i formet løbegang afnit 5-1 og 16-18.

12. Overlock/zig-zag stroppernes vandrette kanter for oven og for neden.

13. Hver strop foldes ret mod ret på den lange led og syes sammen til et rør. Vend stroppen med retten udad og sy dobbeltstikning i hver side.

14. Buk 1 cm om for oven og for neden på hver strop, og placer stropperne i henhold til afmærkningerne på mønsteret. Stropperne stikkes fast med en enkelt stikning for oven og for neden.

15. Sy knaphuller i lommernes ombuk som beskrevet i Knapper og knaphuller, tegning 1 og 4.

16. Sy knapper i lommerne. Knappens centrun skal sidde i krydsmarkeringen.

God fornøjelse med din nye nederdel!
--------------------------------------
Link til hovedsiden for Fjernundervisning i tilskæring og syning.
Link til hovedsiden for Tilskæring.
Link til den samlede oversigt over Kurser.
Link til forsiden for Høskuldsson Design.